Yatlarda İç Mekan Tasarımı ve Algısı PDF İndir

Yatlarda İç Mekan Tasarımı ve Algısı kitabını PDFOkuindir.com adresinden PDF formatında indirebilirsiniz. Yatlarda İç Mekan Tasarımı ve Algısı kitabının yayın dili türkçe olarak basılmıştır. Lütfen online okuyabilmek için PDF dışındaki diğer formatlarıda indirmeyi deneyiniz.

Yatlarda İç Mekan Tasarımı ve Algısı PDF Kitap Bilgisi

Yüzer yapı örneği olan yatlara ilişkin, ülkemizde akademik anlamda ilk kullanım sonrası değerlendirme çalışmasını içeren bir doktora tezinden yola çıkarak geliştirilen bu kitapta, denizin mekânsal algıya olan etkisi incelenmekte ve karasal yapılardan farklı olarak denizel mekânda ön plana çıkan algısal değişimlerin insan psikolojisi ve fizyolojisi üzerindeki etkilerinden söz edilmektedir. Yatlarda mekân algısının kullanıcı beklentileri ve mekânsal memnuniyet ile ilişkisine ışık tutulan bu çalışmada, salt fiziksel değil aynı zamanda aidiyet, mahremiyet gibi psikolojik konfor koşullarına da değinilmiştir. Yat mekânlarındaki insan faktörü ve tasarım standartları, mekânsal memnuniyet ölçütleri, geleneksel mimari yapılardan farklı olarak ele alınmıştır. Mimarlık disiplininde, yapıların kullanıcı gözüyle değerlendirilmesine dayalı geribildirimlerin alındığı bir yöntem olan ‘kullanım sonrası değerlendirme’ çalışmasının sonuçlarına bağlı olarak, ortaya çıkan farklar kullanıcı memnuniyeti açısından değerlendirilmiştir. Aynı zamanda, Türkiye’deki yat kullanıcılarının sosyo-kültürel profili ortaya konarak denizin mekân algısına olan etkisi sınanmış, iç ve dış mekânlardaki memnuniyet düzeyleri ölçümlenmiş, farklı kullanıcı gruplarının yat mekânlarından beklentileri tanımlanmıştır. Genel anlamda, karasal yapılardaki yaşam alanlarından farklı standartlara ve hareketli bir fiziksel çevreye sahip olan yüzer yapılardaki memnuniyet düzeylerine ilişkin elde edilen veriler, denizdeki mekânın kendi karakteristikleri özelinde ve psikolojik algı sürecinde ele alınması gerekliliğini gözler önüne sermiştir. Dolayısıyla bu kaynak kitap, benzer işlevli yüzer yapıların programlama ve tasarım kararları aşamalarına girdi sağlamak ve bir yat mekânı tasarlarken denizin yarattığı etkilere ilişkin farkındalık yaratmak amacını taşımaktadır…”

Göz at  Arzın Kapısı Kudüs & Mescid-i Aksa (Renkli-Resimli) PDF İndir

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde yat üretim sektörü büyük bir ilerleme kaydetmiş ve dünya sıralamasında üçüncü sırada yerini almıştır.Buna karşın, üretimde gelinen nokta ile tasarım performansı arasında büyük bir fark vardır.Yat tasarımı konusunda da aynı ilerlemenin gerçekleştirilebilmesi ve sektördeki tasarım açığının kapatılması için yeni tasarımcılar yetiştiriliyor olsa da, bu alanda akademik çalışmaların ve güvenilir kaynakların yetersiz kaldığı görülmektedir.

Yapıların iç mekânlarındaki tasarımsal öğeler, kullanıcı beklentileri ve mekânsal memnuniyetleri karşılama düzeyleri açısından değerlendirilir, Bu bağlamda, yatlarda mekân algısının kullanıcı beklentileri ve mekânsal memnuniyetle ilişkisine ışık tutulan Yatlarda İç Mekân Tasarımı ve Algısı‘nda, salt fiziksel değil aynı zamanda aidiyet, mahremiyet gibi psikolojik konfor koşullarına da değiniliyor. Genel anlamda, karasal mimari yapılardaki yaşam alanlarından farklı standartlara ve hareketli bir fiziksel çevreye sahip olan yüzer yapılardaki memnuniyet düzeylerine ilişkin elde edilen veriler, denizdeki mekânın kendi karakteristikleri özel-inde ve psikolojik algı sürecinde ele alınması gerekliliğini gözler önüne seriyor.

Modern sanayi ürünlerinden olan yolcu gemilerinin birer “mimari yapıt” olduğunun altını tarihte ilk çizenlerden olan Modern Mimarlığın öncüsü Le Corbusier’nin bu konuya ilişkin düşünceleri ise özetle şöyle:

“Yolcu gemilerini yapan yürekli ve bilge kişiler, katedrallerin yanlarında küçücük kalan saraylar yapıyorlar, sonra da bunları suya atıp yüzdürüyorlar! Eğer bir anlığına geminin bir taşıma aracı olduğunu unutup ona yeni bir gözle bakacak olursak, korkusuzluğun, disiplinin, uyumun, sakin, diri ve güçlü bir güzelliğin temsilcisi karşısında olduğumuzu duyumsarız.Gemiye organizmaların yaratıcısı gibi bakan ciddi bir mimar, onda yüzyıllardan beri süregelen lanetli tutsaklıktan kurtuluşu bulacaktır. Bu mimar, doğanın gücüne duyulan saygıyı geleneklere duyulan uyuşuk saygıya, ortaya iyi konmuş bir sorundan geliştirilen çözümlerin yüceliğini kıt anlayışların yetersiz çözümlerine yeğleyecektir…”
 
Kitap, benzer işlevli yüzer yapıların programlama ve tasarım kararları aşamalarına girdi sağlamak ve bir yat mekânı tasarlarken denizin yarattığı etkilere ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla, konuyu renkli fotoğraflar, şekiller, tablolar ve yat tasarımlarından örnek çizimlerle birlikte bütüncül olarak irdeliyor.
 
 
 
İÇİNDEKİLER
Giriş: Denizde Mimari Mekân Seçenekleri 9
 
Bölüm 1: Mekân Algısında Fiziksel ve Psiko-Sosyal Etkenlerin Rolü 13
Mekân Kavramı ve Kullanıcı İlişkisi 14
Mekân Algısı 17
Mekân Algısını Etkileyen Fiziksel Öğeler 19
Mekân Algısını Etkileyen Psiko-Sosyal Öğeler 22
Mekânsal Beklentiler ve Tasarımda İnsan Faktörü 22
Mekânsal Konfora Yönelik Beklentiler 25
Fiziksel Konfor Koşullarının Sağlanması 25
Psikolojik Konfor Koşullarının Sağlanması 29
 

Göz at  Almanya Nasıl Vatan Oldu? & Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması’nın 60. Yılı PDF İndir

Yatlarda İç Mekan Tasarımı ve Algısı PDF İndirme Alanı

Yatlarda İç Mekan Tasarımı ve Algısı Kitabını PDF ve diğer formatlarda indirmek için lütfen dikkatli okuyunuz.
Yatlarda İç Mekan Tasarımı ve Algısı Kitabını İndirebilmek için sadece 90 saniye beklemeniz gerekmektedir.

Ana Kaynak

PDF İndirme Butonu   ePUB İndirme Butonu

Alternatif Kaynak

PDF İndirme Butonu   ePUB İndirme Butonu

İndirme işlemi 3 kere denedikten sonra eğer gerçekleşmiyorsa lütfen durumu anlatan yorum bırakınız.

Yorum yapın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.