Gümrük Kanunu ve İlgili Mevzuat PDF İndir

Gümrük Kanunu ve İlgili Mevzuat kitabını PDFOkuindir.com adresinden PDF formatında indirebilirsiniz. Gümrük Kanunu ve İlgili Mevzuat kitabının yayın dili türkçe olarak basılmıştır. Lütfen online okuyabilmek için PDF dışındaki diğer formatlarıda indirmeyi deneyiniz.

Gümrük Kanunu ve İlgili Mevzuat PDF Kitap Bilgisi

* 4458 Sayılı Gümrük Kanunu * Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük Muafiyetlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun * 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar * Gümrük Yönetmeliği * Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği * Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği * Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği * Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği * Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik * Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik * Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği * Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği * Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) * Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar * Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek Eur.1 Dolaşım Belgesi ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelik * Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) * Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) * 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun * Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) * 474 Sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun * Gümrük Genel Tebliği  (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 6) * Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) * İthalat Rejimi Kararı * İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar * 2976 Sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun * 3577 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun * İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik * Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) * Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8) * Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) * Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) * Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) * Gümrük Genel Tebliği  (Transit Rejimi) (Seri No: 3) * Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 1) * Gümrük Genel Tebliği  (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3) * Dâhilde İşleme Rejimi Kararı (2005/8391 Sayılı) * Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) * Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) * Hariçte İşleme Rejimi Kararı * Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Yönetmeliği * Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5) * Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1) * İhracat Rejimi Kararı (95/7623) * İhracat Yönetmeliği * İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar * İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ  (İhracat: 2017/4) * 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu * Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği * 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu * 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun * 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu * 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun * Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar * Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) * Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) * 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu * 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu * 24/12/2007 Tarih ve 2007/13033 Sayılı “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” * 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

Gümrük Kanunu ve İlgili Mevzuat PDF İndirme Alanı

Gümrük Kanunu ve İlgili Mevzuat Kitabını PDF ve diğer formatlarda indirmek için lütfen dikkatli okuyunuz.
Gümrük Kanunu ve İlgili Mevzuat Kitabını İndirebilmek için sadece 90 saniye beklemeniz gerekmektedir.

Ana Kaynak

PDF İndirme Butonu   ePUB İndirme Butonu

Alternatif Kaynak

PDF İndirme Butonu   ePUB İndirme Butonu

İndirme işlemi 3 kere denedikten sonra eğer gerçekleşmiyorsa lütfen durumu anlatan yorum bırakınız.

Yorum yapın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.