Sultan Abdülhamid'e Arzlar (Maruzat) PDF İndir

Sultan Abdülhamid'e Arzlar (Maruzat) kitabını PDFOkuindir.com adresinden PDF formatında indirebilirsiniz. Sultan Abdülhamid'e Arzlar (Maruzat) kitabının yayın dili türkçe olarak basılmıştır. Lütfen online okuyabilmek için PDF dışındaki diğer formatlarıda indirmeyi deneyiniz.

Sultan Abdülhamid'e Arzlar (Maruzat) PDF Kitap Bilgisi

Türk tarihinin en önemli kırılma noktalarından biri olan Tanzimat’ın ilanından itibaren 170 yılı geride bırakmamıza rağmen hâlâ aynı tartışmaların içindeyiz.
Günümüz Türkiyesi’nin sosyo-ekonomik ve siyasi yapısını sağlıklı tahlil edebilmemiz için 1839’la başlayan ve o dönem itibariyle bir açılım olan süreci çok iyi anlamamız gerekmektedir. Bu kitap döneminin en önemli devlet ve siyaset adamı olan ve gelişmelerin içerisinde yer almış Ahmed Cevdet Paşa’nın gözlemlerine dayanıyor.
Batılılaşma serüveninin ve oluşan muhalefetin içyüzünün, siyasi çekişmeler ile Türkiye’de darbe ve cunta geleneğinin kurumsallaşmasının ayrıntılarının yer aldığı kitap Yusuf Halaçoğlu’nun sürükleyici sadeleştirmesiyle okuyucuyla buluşuyor.

***
Ahmed Cevdet Paşa’nın, II. Abdülhamid’in emriyle kaleme aldığı bu eser, aynı zamanda son asır Türk Tarihi’nin önemli kaynaklarından biri olma özelliğini de taşımaktadır.
1839-1876 yıllan ara¬sındaki tarihî ve siyâsî hâdiselerin hulâsasının yazıl¬masını isteyen II. Abdülhamid’e sunulması dolayısıyla Sultan Abdülhamid’e Arzlar “Ma’rûzât” ismini alan eser cüzdanlar halinde bulunmaktadır. Tamamı beş cüzdandan oluşan “Ma’rûzât” Yıldız evrakı arasında ele geçmiştir fakat birinci cüzdan kaybolmuştur. Bir zamanlar kaybolduğu sanılan, hiç ya¬yınlanmayan ve Ahmed Cevdet Paşa’nın asıl yazmak iste¬diği devir olan beşinci cüzdan ise bu elinizdeki kitapta yer almaktadır.
Sultan Abdülhamid’e Arzlar, yakın tarihimize önemli ölçüde ışık tutacak bir eserdir.

Sultan Abdülhamid'e Arzlar (Maruzat) PDF İndirme Alanı

Sultan Abdülhamid'e Arzlar (Maruzat) Kitabını PDF ve diğer formatlarda indirmek için lütfen dikkatli okuyunuz.
Sultan Abdülhamid'e Arzlar (Maruzat) Kitabını İndirebilmek için sadece 90 saniye beklemeniz gerekmektedir.

Göz at  Ben, Kirke PDF İndir

Ana Kaynak

PDF İndirme Butonu   ePUB İndirme Butonu

Alternatif Kaynak

PDF İndirme Butonu   ePUB İndirme Butonu

İndirme işlemi 3 kere denedikten sonra eğer gerçekleşmiyorsa lütfen durumu anlatan yorum bırakınız.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.