Ardahan Değerlemeleri 4 PDF İndir

Ardahan Değerlemeleri 4 kitabını PDFOkuindir.com adresinden PDF formatında indirebilirsiniz. Ardahan Değerlemeleri 4 kitabının yayın dili türkçe olarak basılmıştır. Lütfen online okuyabilmek için PDF dışındaki diğer formatlarıda indirmeyi deneyiniz.

Ardahan Değerlemeleri 4 PDF Kitap Bilgisi

Şehirlerin tıpkı birey ve toplumlar gibi belirgin bir üslubu ve miras olarak kuşaktan kuşağa aktarabileceği; erdem, ahlak ve nasihat yüklü güçlü ve kuşatıcı bir hikâyesi olmalıdır. Nitekim şehirler, insan topluluğu, bina sistematiği, kurum ve kurallardan müteşekkil bir yaşam alanı olmayıp birbirine mündemiç olan fiziksel ve tinsel boyutlarıyla mistik kreasyonlardır. Bu anlamda, kenti anlatan ve kent imajını etkileyen her türlü metin, nihai kertede aynı hikâyeyi pekiştirmeye yarayan kompozisyonun parçaları ve alt metinleri olmak durumundadır. Bu çerçevede, kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına ve hatta gazete metinlerinden tanıtım broşürlerine kadar farklı ve çeşitli platformlarda şehri konu alan irili-ufaklı her türlü metnin misyonda insicama; bilimsel temeli olan kuşatıcı bir amaca ve ciddi bir üsluba sahip olması kritik önemi haiz bir konudur.

Bu bağlamda, kurumsal platformlarından gündelik hayatın pratiklerine kadar kendine has, özgün bir anlatısı olmayan şehirler, dilsiz ve özensizdir. Zannımızca nirengi nokta, öz kıymetlerden yola çıkılarak bünyeye uygun olarak inşa edilemeyen kent metinlerinin şehri ileri itmekten ziyade, geri çekeceği gerçeğidir. Bu bakış açısıyla bu sene dördüncüsü ile huzurlarınızda olan Ardahan Değerlemeleri kitap serisi, bir arkeolog edasıyla şehrin gizil güçlerini ve derinlikteki kıymetlerini ortaya çıkarmaya çabalarken bir hekim edasıyla önce zarar vermemeye gayret etmektedir. Bunu yaparken bir mühendis edasıyla çok sayıda fonksiyonu olan parçaları bir araya getirerek işleyen bir sistem kurmaya çaba gösterirken bir edebiyatçı edasıyla bunu titiz ve insicamlı bir üslupla inşa etmeye özen göstermektedir.

Göz at  Futbol Bir Akıl Oyunu & Oyununuzu Geliştirmek İçin Pratik Futbol Psikolojisi Teknikleri PDF İndir

Böylelikle Ardahan Değerlemeleri kitap serisinin amacı; şehrin kronik sorunlarının yakından incelenmesi, tespit edilen sorunlara doğru ve uygulanabilir çözüm önerileri sunulması, ilin hâlen bakir sayılabilecek varlık ve değerlerinin bilimsel bir yaklaşımla ortaya konulması ve zengin potansiyellerinin gün yüzüne çıkarılmasının yanı sıra nihai kertede oluşacak geniş bir envanterle şehrin kapsayıcı bir üst anlatısı ve güçlü bir hikâyesinin teşkil edilmesine öncü bir katkı sağlanmasıdır. Dördüncüsü ile gelenekselleşen Ardahan Değerlemeleri kitap serisinin yerkürenin güzellik havzası olan Ardahan’ımız, ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileriz.

Ardahan Değerlemeleri 4 PDF İndirme Alanı

Ardahan Değerlemeleri 4 Kitabını PDF ve diğer formatlarda indirmek için lütfen dikkatli okuyunuz.
Ardahan Değerlemeleri 4 Kitabını İndirebilmek için sadece 90 saniye beklemeniz gerekmektedir.

Ana Kaynak

PDF İndirme Butonu   ePUB İndirme Butonu

Alternatif Kaynak

PDF İndirme Butonu   ePUB İndirme Butonu

İndirme işlemi 3 kere denedikten sonra eğer gerçekleşmiyorsa lütfen durumu anlatan yorum bırakınız.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.